Εγγραφή στα Δημοτολόγια λόγω γάμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
  3. Αστυνομική Ταυτότητα ενδιαφερόμενου.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Σχετικά αρχεία
Αρχείο