Διορθώσεις στα Δημοτολόγια

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Αστυνομική Ταυτότητα ενδιαφερόμενου.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Σχετικά αρχεία
Αρχείο