Διατελέσαντες Δήμαρχοι

Ονοματεπώνυμο Περίοδος Τρόπος Εκλογής
Χρυσοβέργης Νικόλαος 1836-1837 Διορισμένος
Πετρόπουλος Ιωάννης 1837-1841 Διορισμένος
Χαλμούκος Γεώργιος 1841-1846 Διορισμένος
Παπαϊωάννου Νικόλαος 1846-1850 Διορισμένος
Χαλμούκος Γεώργιος 1850-1854 Διορισμένος
Τασσίκας Κυριάκος 1854-1857 Διορισμένος
Παπαβασιλείου Δήμος 1857-1866 Διορισμένος
(από 1864-1866 μάλλον αιρετός)
Κρίτσας Κων/νος 1866-1870 Αιρετός
Κυρώζης Ιωάννης 1870-1874 Αιρετός
Τράκας Κομνάς 1874-1878 Αιρετός
Τράκας Κομνάς 1878-1881 Αιρετός
Στουγιάννος Δημήτριος 1881-1883
(αναπληρωτής)
Αιρετός
Σκληβανιώτης Αριστείδης 1883-1887 Αιρετός
Λάζος Θεμιστοκλής 1887-1891 Αιρετός
Σκληβανιώτης Αριστείδης 1891-1895 Αιρετός
Σκληβανιώτης Αριστείδης 1895-1899 Αιρετός
Κρίτσας Νικόλαος 1899-1903 Αιρετός
Τράκας Σπύρος 1903-1907 Αιρετός
Τράκας Σπύρος 1908-1914 Αιρετός
Αναστασίου Στυλιανός 1914-1916 Αιρετός
Μιχαλόπουλος Αθανάσιος 1916-1917 (Αιρετός δημοτικός σύμβουλος-Διορισμένος δήμαρχος)
Αναστασίου Στυλιανός 1917-1922 Αιρετός
Καρακαντάς Γεώργιος 26/1-3/8 1922 (Αιρετός δημοτικός σύμβουλος-Διορισμένος δήμαρχος)
Αναστασίου Στυλιανός 1922-1925 Αιρετός
Μακρόπουλος Ιωάννης 1925-1929 Αιρετός
Πλατής Γεώργιος 1929-1934 Αιρετός
Πετρόπουλος Σπύρος 1934-1937 Αιρετός
Δουδουμόπουλος Νικόλαος 1937-1940 Διορισμένος
Γραμματίκας Αθανάσιος 1940-1941 Διορισμένος
Πλατής Κων/νος 8/9-21/10 1941 Διορισμένος
Τράκας Δημήτριος 21/10 1941-16/1/1942 Διορισμένος
Ελασώνας Ιωάννης 27/1-12/3 1942 Διορισμένος
Τράκας Δημήτριος 27/3/1942-4/1/1943 Διορισμένος
Κοντογιάννης Νικόλαος 5/1-5/11 1943 Διορισμένος
Λατσός Δημήτριος 6/11/1943-2/3/1944 Διορισμένος
Κοντομήτρος Ιωάννης 3/3-1/9 1944 Διορισμένος
Θεοδοσόπουλος Κλεομένης 2-23/9/1944 Διορισμένος
Κοκκαλάκης Νικόλαος 24/9-29/10 1944 Διορισμένος
Βέλλιος Νικόλαος 29/10/1944-6/3/1945 (Εξελέγη δια βοής στην πλατεία "Ελευθερίας")
Κατσόγιαννος Ηλίας 2-17/2/1945 (Διορισμένος αναπληρωτής)
Κοκκαλάκης  Νικόλαος 18/2-2/9 1945 Διορισμένος
Πασιάκος Απόστολος 21/9/1945-21/1/1946 Διορισμένος
Παπασιόπουλος Ιωάννης 21/1-4/2 1946 Διορισμένος
Ιωσήφ Σερ 23-31/3/1946 (Διορισμένος αναπληρωτής)
Χαραλαμπόπουλος Σταύρος 1946-1948 Διορισμένος
Κουτσοδόντης Νικόλαος (Μια εβδομάδα) (Διορισμένος αναπληρωτής)
Μαχαιράς Αλκιβιάδης (Μια εβδομάδα) (Διορισμένος αναπληρωτής)
Κουιοζής Δημήτρης 30/08 - 26/09/1948 Διορισμένος Αντικαταστάτης του Χαραλαμπόπουλου Στ.
Μυρεσιώτης Ευάγγελος 1948-1950 Διορισμένος
Παπαδόπουλος Ηρακλής (Δικαστικός) 1950-1951 Διορισμένος
Παπασιόπουλος Ιωάννης 1955-1959 Αιρετός
Παπασιόπουλος Ιωάννης 1959-1964 Αιρετός
Κουνούπης Απόστολος 1964-1967 Αιρετός
Τσουκαλάς Χαράλαμπος 11/5-26/5 1967 (Διευθυντής της Δημαρχίας και προσωρινός Δήμαρχος)
Πασιάκος Γεώργιος 26/5-1/10 1967 (Αιρετός δημοτικός σύμβουλος-Διορισμένος Δήμαρχος)
Μουντούρης Νικόλαος 1967-1974 Διορισμένος
Αναγνωστάτος Κοσμάς (Δικαστκός) 1974-1975 Διορισμένος
Κουνούπης Απόστολος 1975-1978 Αιρετός
Φίλης Αντώνιος 1978-1981 Αιρετός
Παπαδήμας Λάμπρος 1982-1985 Αιρετός
Παπαδήμας Λάμπρος 1986-1989 Αιρετός
Παπαδήμας Λάμπρος 1990-1993 Αιρετός
Παπαδημητρίου Ιωάννης (λίγες μέρες 1993) Αιρετός, Αντιδήμαρχος και Δήμαρχος
Ντελής Γεώργιος 1993-1994 Αιρετός, Αντιδήμαρχος και Δήμαρχος
Ντελής Γεώργιος 1995-1998 Αιρετός
Κοτρωνιάς Γεώργιος (προφίλ) 1999-2014 Αιρετός
Σταυρογιάννης Νικόλαος (προφίλ) 2014-2019 Αιρετός
Καραΐσκος Ευθύμιος (προφίλ) 2019-2023 Αιρετός
Πανουργιάς Παπαϊωάννου (προφίλ) 2024-σήμερα Αιρετός