Διαύγεια: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Λαμιέων

Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της υπηρεσίας «CURATOR PROJECT – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» στα Εικαστικά Εργαστήρια Δήμου Λαμιέων.

1ημέρα 2 ώρες ago
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της υπηρεσίας «CURATOR PROJECT – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» στα Εικαστικά Εργαστήρια Δήμου Λαμιέων.
Ημ/νια: 21/10/2021 10:07:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΞ3ΟΕΦΖ-ΠΕΡ
No Reply

Απόφαση Απευθείας ανάθεση της προμήθειας μερίδων πρόχειρου γεύματος Catering για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της περιόδου 2021-2022 και συγκεκριμένα για τη δομή «Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» Κ.Α.Ε. 00.6495.0001

1ημέρα 2 ώρες ago
Θέμα: Απόφαση Απευθείας ανάθεση της προμήθειας μερίδων πρόχειρου γεύματος Catering για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της περιόδου 2021-2022 και συγκεκριμένα για τη δομή «Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» Κ.Α.Ε. 00.6495.0001
Ημ/νια: 22/10/2021 10:42:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΛ6ΟΕΦΖ-ΧΙΗ
No Reply

Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Υλοποίηση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Λαμιέων».

4 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Υλοποίηση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Λαμιέων».
Ημ/νια: 19/10/2021 13:15:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9Τ1ΝΟΕΦΖ-2ΩΜ
No Reply
Checked
1ημέρα 2 ώρες πριν
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Κατηγορία συλλέκτη ροής
Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Λαμιέων