Διαύγεια: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Λαμιέων

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020 συνολικού ποσού 7.047,55 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041

6 ώρες 10 λεπτά ago
Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020 συνολικού ποσού 7.047,55 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041
Ημ/νια: 07/06/2023 09:44:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 620ΓΟΕΦΖ-ΥΞ9
No Reply

Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε. 15.7131.0001

1ημέρα 14 ώρες ago
Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε. 15.7131.0001
Ημ/νια: 06/06/2023 11:21:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9Λ3ΝΟΕΦΖ-7Υ1
No Reply

Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας βιβλίων και εντύπων για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε 15.6611.0001.

1ημέρα 14 ώρες ago
Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας βιβλίων και εντύπων για το Μουσείο Θερμοπυλών Κ.Α.Ε 15.6611.0001.
Ημ/νια: 06/06/2023 11:54:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΤ5ΟΕΦΖ-ΙΜ4
No Reply

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 4.000,00 ευρώ για το έργο/α:2021ΕΠ05610010

6 ημέρες 6 ώρες ago
Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 4.000,00 ευρώ για το έργο/α:2021ΕΠ05610010
Ημ/νια: 02/06/2023 11:56:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛ3ΤΟΕΦΖ-ΝΨΤ
No Reply
Checked
6 ώρες 10 λεπτά πριν
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Κατηγορία συλλέκτη ροής
Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Λαμιέων