Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
2231351050
Email:
e.gogoulou@lamia-city.gr, m.karveli@lamia-city.gr