Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Διεύθυνση:
Κραββαρίτου 3
Τηλέφωνο:
22313-51599, 22313-51598
Email:
civilprotection@lamia-city.gr