Τμήμα Β (ΚΕΠ 0133)

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22310-67201