Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51090
Αρμοδιότητες

Αντικείμενο του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης είναι η εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, η έκδοση και ο έλεγχος εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και ο έλεγχος των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.