Τμήμα Πολιτισμού

Διεύθυνση:
Αινιάνων 6, Καλύβα Μπακογιάννη 6 (Λαογραφικό Μουσείο)
Τηλέφωνο:
22310-46887 , 22313-50150 (Λαογραφικό Μουσείο), 22310-37832 (Λαογραφικό Μουσείο)
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Πολιτισμού μεταξύ άλλων:
• Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του Πολιτισμού για την προστασία και ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε  τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:
- Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).
- Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
- Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
- Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.
• Εισηγείται τη διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων και Φεστιβάλ με σύνθετο χαρακτήρα (συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, και άλλες πολιτιστικού χαρακτήρα δράσεις).
• Εισηγείται την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
• Συνεργάζεται για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών Τουρισμού που έχουν άμεση συνάφεια με τον Πολιτισμό, όπως του πολιτιστικού, αστικού, συνεδριακού, γαστρονομικού, θρησκευτικού και άλλων.
• Μεριμνά για τον προγραμματισμό δράσεων, τη συντήρηση, τη γνωστοποίηση και την έρευνα σχετικά με την τεκμηρίωση και προβολή των υλικών και προφορικών στοιχείων που συνθέτουν την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.
• Τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής, φύλαξης, συντήρησης και ανάδειξης των πολιτισμικών αγαθών και του αρχειακού, φωτογραφικού ή ιστορικού υλικού που συγκροτεί τις δημοτικές Συλλογές, σύμφωνα και με τους Κανόνες Καλής Πρακτικής που ακολουθούνται διεθνώς.
• Συνεργάζεται με άλλες Πινακοθήκες, Μουσεία και Συλλογές της ελληνικής επικράτειας, είτε στο πλαίσιο ανταλλαγών, συνδιοργανώσεων και δικτύων για την ενίσχυση του πολιτιστικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού και αναπτυξιακού τους ρόλου, είτε στο πλαίσιο της αμοιβαίας ωφέλειας επί των οργανωσιακών και άλλων πρακτικών που ακολουθούνται.
• Συνεργάζεται με άλλα μουσεία και κέντρα πληροφόρησης για την επεξεργασία κοινών προτύπων ταξινόμησης υλικών, αναφορικά με την μελλοντική τους δικτύωση.
• Συνεργάζεται για τη δημιουργία δικτύου τοπικών μουσείων και βιβλιοθηκών του Δήμου.
• Μεριμνά για τον πλουτισμό του υλικού που συγκροτεί τις διάφορες Συλλογές και τις θεματικές τους ενότητες, μέσω συγκεκριμένων πολιτικών προσκτήσεων (αγορά, δωρεά, ανταλλαγή).
• Φροντίζει για τον σχεδιασμό, την εισήγηση και την υλοποίηση προγραμμάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, εκδόσεων, ανταλλαγών με άλλα μουσεία, μουσικών ακροάσεων και εν γένει καλλιτεχνικών και επιστημονικών εκδηλώσεων που προάγουν την πνευματική και αισθητική καλλιέργεια των δημοτών και προβάλλουν την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά.
• Φροντίζει για τον σχεδιασμό και την εισήγηση έκδοσης ενημερωτικών εντύπων, οδηγών, καταλόγων των μουσείων που συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού  για τις θεματικές εκθέσεις αυτών και τις περιοδικές ή άλλες μορφωτικές δράσεις τους.
• Συμμετέχει σε ευρύτερα δίκτυα συνεργασιών με το Υπουργείο Πολιτισμού, που οργανώνουν ετήσιες ενημερωτικές συναντήσεις σε θέματα Νεοελληνικού Πολιτισμού, Τέχνης και Ιστορίας.
• Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων:
(α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
(β) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
• Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
1. Εισηγείται δράσεις εκπαιδευτικού, καλλιτεχνικού, μορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα εντός του ΚΙΕΘ.
2. Παρέχει οδηγίες στο προσωπικό του ΚΙΕΘ σχετικά με την υιοθέτηση καλών πρακτικών στη συμπεριφορά και την παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες του ΚΙΕΘ.
3. Παρέχει αρωγή στο επιστημονικό έργο των εξειδικευμένων επιστημόνων, αρχαιολόγων και ιστορικών του ΚΙΕΘ αναφορικά με την παροχή ιστορικών και αρχαιολογικών πληροφοριών.
4. Μεριμνά και επιβλέπει την έκδοση όλων των εντύπων, μορφωτικών και διαφημιστικών, καθώς και Οδηγού της αρχαιολογικής περιοχής των Θερμοπυλών.
5. Εισηγείται με διοικητικές ενέργειες προς άλλους αρμόδιους φορείς την καθαριότητα στον χώρο του Ηρώου και του αρχαιολογικού χώρου, τη δυνατότητα πρόσβασης των επισκεπτών σε όλον τον αρχαιολογικό χώρο, με κατάλληλη και επαρκή σήμανση, καθώς και
άλλα βοηθητικά μέσα, όπως κατασκευή μονοπατιών.

6. Εποπτεύει κάθε επετειακή, αθλητική ή πολιτιστική δράση λαμβάνει χώρα, είτε εντός του ΚΙΕΘ, είτε στον ευρύτερο χώρο με δυνατότητα εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων.
• Υποστηρίζει τη λειτουργία των Επιτροπών που συγκροτεί το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν ως αντικείμενο την προώθηση του Πολιτισμού σε όλες τις μορφές έκφρασής του (όπως: α) Επιτροπή Πνευματικών Κέντρων Σταυρού, Κωσταλεξίου και Αγίας Παρασκευής, β) Τοπικά Πολιτιστικά Συμβούλια κά.)
• Συνεργάζεται και υποστηρίζει το έργο πολιτιστικών φορέων και ομάδων εθελοντών, που δραστηριοποιούνται τόσο στο Δήμο Λαμιέων, όσο και στην ευρύτερη περιοχή, αναπτύσσοντας συνεργασίες και δράσεις πάνω σε αντικείμενα του Τμήματος.
Το Τμήμα, επίσης, είναι αρμόδιο για τη λειτουργία:
1. της Δημοτικής Πινακοθήκης «ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ», ήτοι:
• Επιμελείται την υλοποίηση του Εκθεσιακού Προγραμματισμού των περιοδικών εκθέσεων εικαστικού περιεχομένου, όπως αυτός καταρτίζεται από την Καλλιτεχνική Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος».
• Εισηγείται και επιμελείται τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων συναφών με τον χώρο των εικαστικών τεχνών και του πολιτισμού, ή με μορφωτικό περιεχόμενο, όπως διαλέξεων, σεμιναρίων και άλλων με τη σύμφωνη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος».
• Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συγκρότηση καλλιτεχνικών επιτροπών, με αντικείμενο τη γνωμοδότηση για αγορά, εκτίμηση δωρεών, ανταλλαγή έργων τέχνης με άλλα μουσεία ή πινακοθήκες, παραχώρηση έργων, χαρακτηρισμό έργων κ.λπ.
• Εισηγείται και επιμελείται τη διοργάνωση άλλων εκδηλώσεων ευρύτερου πολιτιστικού χαρακτήρα, που συμβάλλουν στη γνώση της τοπικής ιστορίας, συχνά με επετειακή αναφορά, στην παρουσίαση επίκαιρων θεμάτων με θέμα την Ιστορία της Τέχνης, την καλλιτεχνική
παραγωγή Ελλήνων και ξένων εικαστικών, την ανάδειξη επιστημονικών αντικειμένων και πορισμάτων από τον χώρο της Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης, της Ψυχολογίας, της Μουσικής, της Αρχαιολογίας και άλλων συναφών.
• Μεριμνά για την ανάδειξη και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος», με την εκπόνηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικών ξεναγήσεων, προβολών, χρήση νέων τεχνολογιών, παιχνιδιού και κατασκευών, για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα και ηλικιακή ομάδα.
• Μεριμνά με διοικητικές ενέργειες για τη στελέχωση της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος» με επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό.
• Συμβάλλει με ενέργειες και προτάσεις του στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Λαμιέων, με την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός και ο αστικός τουρισμός, που έχουν άμεση συνάφεια με το πολιτισμικό απόθεμα.
• Έχει την ευθύνη της συντήρησης και της ασφαλούς φύλαξης των έργων τέχνης που ανήκουν στις μόνιμες συλλογές της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος».
• Έχει την ευθύνη της καταγραφής των έργων τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος», σε φυσικό ή ψηφιακό αρχείο. Τηρεί βιβλίο Μητρώου, στο οποίο καταγράφονται όλα τα έργα τέχνης, καθώς και καρτέλες για κάθε έργο τέχνης που διαθέτει ή που περιέρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη η κυριότητά του.
• Επιμελείται τη φωτογράφιση όλων των έργων τέχνης και τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου των έργων.
• Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Πινακοθήκης και είναι αρμόδιο για την αποδοχή δωρεών έργων τέχνης.
• Εισηγείται για την αποδοχή ή μη κάθε δωρεάς ή αγοράς έργων τέχνης, μετά από σχετική γνωμοδότηση, με δεσμευτικό χαρακτήρα, της τριμελούς Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος».
• Επιμελείται την πραγματοποίηση ανταλλαγών με άλλες Δημοτικές Πινακοθήκες της ελληνικής επικράτειας και τη συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη ή άλλους πολιτισμικούς φορείς εγνωσμένου κύρους της Ελλάδας ή του εξωτερικού στο πλαίσιο διεθνών επαφών και συνεργασιών.
• Ασκεί εποπτικό έλεγχο στη δημιουργία αναμνηστικών ειδών, όπως αντίγραφα έργων τέχνης των μόνιμων συλλογών, ή παραγωγή υλικών ήχου και εικόνας (CD, DVD) που είναι δυνατό να διατίθενται από το πωλητήριο του φορέα ή άλλο πωλητήριο του Δήμου Λαμιέων.
2. Του Δημοτικού Θεάτρου, για το οποίο:
• Έχει την εποπτεία του χώρου, εσωτερικά και εξωτερικά, καθόσον αποτελεί αρχιτεκτονικό έργο του σημαντικού αρχιτέκτονα του 20ού αιώνα Κίμωνα Λάσκαρι

• Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Ταινιοθήκης (Κινηματογραφική Λέσχη).
• Επιβλέπει το εργαζόμενο στο Δημοτικό Θέατρο (κινηματοθέατρο) προσωπικό και φροντίζει για την τήρηση της τάξης, της κοσμιότητας και της καθαριότητας στους χώρους αυτού.
• Υποδεικνύει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την αρτιότερη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου (κινηματοθέατρο).
• Επιμελείται της κατάρτισης του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου (κινηματοθέατρο) και μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή του.
• Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο και τον οικείο κανονισμό του Δήμου βιβλία.
• Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου (κινηματοθέατρο) και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
• Παρακολουθεί και εποπτεύει κάθε εκδήλωση που γίνεται στο Δημοτικό Θέατρο (κινηματοθέατρο).
• Εισηγείται την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου (κινηματοθέατρο) σε ιδιώτες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
3. Του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας, για το οποίο:
• Μεριμνά για τη διάσωση υλικών αντικειμένων, εθίμων, τραγουδιών, πίστεων και αντιλήψεων, παραδοσιακών τεχνικών, συνταγών, οικονομικών κλάδων, εργαλείων και εν γένει όλων των στοιχείων υλικών και πνευματικών, που συνθέτουν τον λαϊκό πολιτισμό.
• Μεριμνά για την αναθέρμανση του ερευνητικού και ιστορικού ενδιαφέροντος σχετικά με την καταγραφή, διατήρηση και αναβίωση εθίμων, τεχνικών και άλλων άυλων πολιτισμικών στοιχείων της Παράδοσης της πόλης της Λαμίας και της Ρούμελης, γενικότερα.
• Μεριμνά με διοικητικές ενέργειες για τη στελέχωση του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας με επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό.
• Ενισχύει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Μουσείου μέσα από την εκπόνηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικών ξεναγήσεων, προβολών, χρήση νέων τεχνολογιών, παιχνιδιού και κατασκευών, για κάθε ηλικιακή ομάδα και εκπαιδευτική βαθμίδα.
• Διοργανώνει συναντήσεις με θέμα την Παράδοση και τον Λαϊκό Πολιτισμό, με τη συνέργεια Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και Μουσείων ή Συλλογών συναφούς χαρακτήρα.
• Ασκεί εποπτικό έλεγχο στη δημιουργία αναμνηστικών ειδών, όπως αντίγραφα φωτογραφιών ή άλλου υλικού του Μουσείου, ή παραγωγή υλικών ήχου και εικόνας (CD, DVD) που είναι δυνατό να διατίθενται από το πωλητήριο του φορέα, ή άλλο πωλητήριο του Δήμου Λαμιέων.
• Επιμελείται της διοργάνωσης εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, κύκλο μαθημάτων κ.λπ.
• Έχει την ευθύνη της συντήρησης και της ασφαλούς διαφύλαξης των εκθεμάτων.
• Έχει την ευθύνη της καταγραφής των εκθεμάτων, τηρεί βιβλίο Μητρώου, στο οποίο καταγράφονται όλα τα εκθέματα, καθώς και καρτέλες για κάθε έκθεμα που διαθέτει ή που περιέρχεται στη κυριότητά του.
• Επιμελείται της φωτογράφησης όλων των εκθεμάτων, τηρώντας φωτογραφικό αρχείο.
Μεριμνά για τον εμπλουτισμό Μουσείου και είναι αρμόδιο για την αποδοχή δωρεών εκθεμάτων.
• Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συγκρότηση επιτροπών, με αντικείμενο τη γνωμοδότηση για αγορά, εκτίμηση δωρεών, ανταλλαγή εκθεμάτων με άλλα μουσεία ή συλλογές, παραχώρηση εκθεμάτων, χαρακτηρισμό εκθεμάτων κ.λπ.
4. Του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης (1940-1944), για το οποίο:
• Μεριμνά για τη γνώση και ανάδειξη της ιστορικής περιόδου της Κατοχής και της Αντίστασης 1940-44 και τη διάχυση αυτής της γνώσης με διοργάνωση διαλέξεων, προβολών, εκδόσεων, ξεναγήσεων και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου.
• Μεριμνά για τη διάσωση των υλικών αντικειμένων, αρχειακών και άλλων πηγών και τεκμηρίων της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου σε επίπεδο τοπικό, αλλά και ευρύτερα.
• Μεριμνά με διοικητικές ενέργειες για τη στελέχωση του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης (1940-44), με επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό.
• Ενισχύει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της ιστορικής συλλογής του Μουσείου, μέσα από την εκπόνηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικών ξεναγήσεων, προβολών, χρήση νέων τεχνολογιών, παιχνιδιού και κατασκευών, για κάθε ηλικιακή ομάδα και εκπαιδευτική βαθμίδα.
• Εισηγείται τη διοργάνωση Συνεδρίων Ιστορίας, με θέμα τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Αντίσταση, με μετάκληση ειδικών επιστημόνων και τη συνεργασία Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και άλλων φορέων.
• Φροντίζει για την καταγραφή, την ορθή συντήρηση και έκθεση του μουσειακού υλικού.
• Μεριμνά για τη διεξοδική μελέτη και επιστημονική τεκμηρίωση του υλικού που εκτίθεται και επιμελείται τη δημιουργία και έκδοση εντύπων για τους επισκέπτες του Μουσείου.
• Συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες, φορείς και Μουσεία με παρόμοιο θεματικό αντικείμενο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πολιτιστικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, Μουσεία εντός και εκτός Ελλάδας,
για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών σχετικά με τις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες και την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης του Μουσείου.
• Ασκεί εποπτικό έλεγχο στη δημιουργία αναμνηστικών ειδών, όπως αντίγραφα φωτογραφιών ή άλλου υλικού του Μουσείου, ή παραγωγή υλικών ήχου και εικόνας (CD, DVD) που είναι δυνατό να διατίθενται από το πωλητήριο του φορέα, ή άλλο πωλητήριο του Δήμου Λαμιέων.