Τμήμα Α (ΚΕΠ 0613)

Διεύθυνση:
Λεωνίδου 11
Τηλέφωνο:
22310-66160 , 22310-66161