Γραφείο Δημοτικού Κυνοκομείου

Διεύθυνση:
10ο χλμ. Λαμίας - Δομοκού
Τηλέφωνο:
6996717827 (Ζαχαράκης Δημήτρης)
Αρμοδιότητες

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για τη λειτουργία του Δημοτικού Κυνοκομείου και ειδικότερα:

  • Για την περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, καθώς και για τη βελτίωση και επέκταση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κυνοκομείου.
  • Για τη μέριμνα τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας και του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κυνοκομείου, καθώς και για την τήρηση των σχετικών βιβλίων και αρχείων.
  • Για τον εμβολιασμό, στείρωση κ.λπ. των αδέσποτων σκύλων.