Τμήμα Αστυνόμευσης

Διεύθυνση:
Κραββαρίτη 3
Τηλέφωνο:
22313-51596
Email:
dimotiki.astynomia@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Αστυνόμευσης μεταξύ άλλων:

• Συγκροτεί τις περιπόλους και τις ομάδες αστυνομικής ενέργειας σύμφωνα με τους κανονισμούς και σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοικητικής Μέριμνας.

• Διενεργεί όλες τις αστυνομικής φύσεως ενέργειες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κ.λπ.) σύμφωνα με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας και τους σχετικούς κανονισμούς.

• Συμπληρώνει αναφορές και δελτία συμβάντων για τα αποτελέσματα της αστυνομικής δράσης, τα αξιολογεί και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Οργάνωσης και Διοικητικής Μέριμνας.

• Μεριμνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των τεχνικών μέσων και εφοδίων που χρησιμοποιεί η δημοτική αστυνομία.

• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της Δημοτικής Αρχής.