Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

Διεύθυνση:
Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας έχει την ευθύνη για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).