Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού Γενικού Γραμματέα παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Γενικό Γραμματέα.