Βιομηχανικά αξιοθέατα

Παλαιό Υδραγωγείο Λαμίας

Το Παλαιό Υδραγωγείο βρίσκεται στη θέση Αγία Παρασκευή Ταράτσας στη Λαμία. Κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, επί Δημαρχίας Νίκου Κρίτσα, το οποίο τροφοδότησε σταδιακά όλους τους κατοίκους της πόλης. Η Λαμία, μέχρι το 1929, ανεφοδιάζονταν με ελάχιστες ποσότητες νερού από πηγές, πηγάδια και...