Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Τετ, 17/04/2024 - 09:08
Είδος άρθρου
Ημερομηνία ολοκλήρωσης

Προς ενημέρωση τυχόν ενδιαφερόμενων, δημοσιεύουμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, το αργότερο έως την Τρίτη 30 Απριλίου και ώρα 12.00 μεσημβρινή, την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» της Πρόσκλησης, σε κλειστό φάκελο, απευθυντέο προς την

Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 5ης Υ.Πε (περιοχή Μεζούρλο - Λάρισας ΤΚ 411 10), με την σημείωση «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου».