Περί προγραμματισμού κατασκευής δικτύου Φυσικού Αερίου επί των οδών Αθ. Διάκου, Καραγιαννοπούλου και Πλατεία Πάρκου Λαμίας

Υποβλήθηκε από prallis στις Παρ, 09/06/2023 - 08:21
Είδος άρθρου

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, μας ενημερώσατε ότι στα πλαίσια των εργασιών εκσκαφής για την εγκατάσταση δικτύου Φυσικού Αερίου απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αθανασίου Διάκου από τη διασταύρωση της με την Πλατεία Ελευθερίας έως τη διασταύρωση της με την οδό Χατζοπούλου, στην οδό Καραγιαννοπούλου από την Πλατεία Διάκου έως την Πλατεία Πάρκου και στο δυτικό τμήμα της Πλατείας Πάρκου από την οδό Καραγιαννοπούλου έως την οδό Χατζοπούλου.

Επίσης στις οδούς Κρίτσα και Αινιάνων θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας για το τμήμα Μακροπούλου έως Αθανασίου Διάκου.

Η διακοπή της κυκλοφορίας στα παραπάνω τμήματα θα γίνει από την Δευτέρα  12-06-2023 έως την Παρασκευή 23-06-2023.

Παρακαλούμε για την τμηματική διακοπή των παραπάνω οδών και μετά το πέρας των εργασιών η κυκλοφορία να δίνεται καθημερινά προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πολιτών.

Παρακαλούμε επίσης όπως προβείτε : σε συνεννόηση με τα εμπορικά καταστήματα για ελεύθερη πρόσβαση για την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων, στην προειδοποίηση των οδηγών, ρυθμίσετε την κυκλοφορία με κατάλληλη σήμανση, με φυσική παρουσία (σημαιοφόρους) και με εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω των οδών Σκληβανιώτου (δεξιά), Μακροπούλου (αριστερά) και Πατρόκλου (αριστερά).

Επίσης παρακαλούμε για την έντεχνη και βέλτιστη αποκατάσταση των τομών στα συγκεκριμένα σημεία, καθώς επίσης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των πεζών και οχημάτων για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών.  

Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ_9_6_2023_signed.pdf 394.72 KB