ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ «Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07»

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Δευ, 21/11/2022 - 13:24
Είδος άρθρου
Ημερομηνία συμβάντος
Ημερομηνία ολοκλήρωσης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
«Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ήτοι από 22-11-2022 και μέχρι την 28-11-2022, σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Ψ32ΩΩΛΚ-ΠΩ0.pdf 493.74 KB