ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποβλήθηκε από prallis στις Παρ, 21/06/2024 - 12:31
Είδος άρθρου

Από τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων ανακοινώνεται ότι, μετά από σχετική αίτηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης, στα πλαίσια της κατασκευής  έργων  υπόγειων οδεύσεων για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθμών με το νέο ΚΥΤ ανύψωσης ΜΤ/400 kV Ξυνιάδας, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες υπόγειων δικτύων καλωδίων μέσης τάσης και οπτικών ινών σε αγροτικούς οδούς του δήμου εντός της Κτηματικής περιοχής Κοινότητας Καλαμακίου. Τα υπόγεια δίκτυα    περιλαμβάνουν την κατασκευή τάφρου συνολικού μήκους 1.911,26 μ. Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ του Ν.4463/2017 (ΦΕΚ 42Α/30-03-2017).

Πληροφορίες  : Ζωή Κακανά/Τηλ : 2231351552/Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρχεία