ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποβλήθηκε από prallis στις Παρ, 24/03/2023 - 07:43
Είδος άρθρου

Από τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων ανακοινώνεται ότι, μετά από σχετική αίτηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης, στα πλαίσια της κατασκευής  έργων  διασύνδεσης Φ/Β σταθμών με εναέριους αγωγούς και υπόγεια καλώδια με τον αντίστοιχο Υποσταθμό στη θέση «Βάλτος», πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες εναερίων και υπόγειων δικτύων καλωδίων μέσης τάσης και οπτικών ινών σε αγροτικούς οδούς του δήμου εντός της Κτηματικής περιοχής Κοινότητας Δαμάστας και Μοσχοχωρίου. Τα υπόγεια δίκτυα    περιλαμβάνουν την κατασκευή τάφρου συνολικού μήκους 1.165,42 μ. Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ του Ν.4463/2017 (ΦΕΚ 42Α/30-03-2017).

Πληροφορίες  : Ζωή Κακανά/Τηλ : 2231351552/Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
elpida_cropped.pdf 9.57 MB
ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.PDF 350.87 KB