Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση 1 (μιας) θέσης στο πρόγραμμα με τίτλο : «Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τετ, 12/07/2023 - 13:40
Είδος άρθρου
Ημερομηνία συμβάντος
Ημερομηνία ολοκλήρωσης

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης Πράξης «ΜΙΚΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΑΜΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002632 στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ άτομα με αναπηρία (στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι), γονείς, κηδεμόνες και δικαστικούς συμπαραστάτεςνα υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ενός (01) ωφελούμενου που βρίσκονται εντός Π.Ε. Φθιώτιδας, για τρεις (03) μήνες, στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης & ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Φθιώτιδας  που λειτουργεί, στην Λ. Ειρήνης 11Α Λαμία.