Ενημέρωση μη λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών στη συμβολή των οδών Αθηνών και Κύπρου.

Υποβλήθηκε από prallis στις Τρί, 14/02/2023 - 07:17
Είδος άρθρου

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ – 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 1: ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» και προκειμένου να γίνουν εργασίες κατασκευής κυκλικού κόμβου, το επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα λειτουργήσουν οι φωτεινοί σηματοδότες στη συμβολή των οδών Αθηνών και Κύπρου.

Για το λόγο αυτό έχει τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση με αποτέλεσμα την προτεραιότητα της οδού Αθηνών έναντι της οδού Κύπρου.

Παρακαλούμε για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας όταν απαιτείται και τη συνδρομή σας για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών και την αποφυγή ατυχημάτων.

Παρακαλούνται επίσης οι δημότες μας να δείξουν τη δέουσα κατανόηση, προκειμένου να γίνει η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.