Διακοπή κυκλοφορίας στην συμβολή των οδών Αραχώβης και Εκκλησιών

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 04/10/2023 - 12:58
Είδος άρθρου

Σχετικά με την από 04-10-2023 αίτηση του κ. Σκύφτη Ιωάννη που αφορά την διακοπή κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Εκκλησιών 95 και Αραχώβης , μεταξύ των οδών Αμαλίας και Μεσολογγίου, με μηχανικό μέσο για εργασίες σκυροδέτησης (Α/Α Πράξης : 748314), σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 06/10/2023 από 08.30 έως 11.30 (3 ώρες).

            Ο κ. Σκύφτης Ιωάννης στον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, θα πρέπει κατά την διακοπή κυκλοφορίας να μεριμνήσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση των πεζών και η κυκλοφορία των οχημάτων και των μέσων μαζικής μεταφοράς από παράπλευρες οδούς.

            Σε κάθε περίπτωση έχει εφαρμογή η ισχύουσα Νομοθεσία για καθορισμό Μέτρων Ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (αναφέρονται ενδεικτικά τα : Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Ν. 1396/83) καθώς επίσης και οι διατάξεις του άρθρου 7 της αριθ. 32/2021(ΑΔΑ : Ψ3Τ8ΩΛΚ-ΨΒΔ) «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων.

            Επισημαίνουμε επίσης, ότι το παρόν δεν αποτελεί άδεια κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου, η οποία άδεια εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Προσόδων του Δήμου Λαμιέων.

            Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
41963_ΣΚΥΦΤΗΣ_signed.pdf 252.61 KB