Ανακοίνωση για διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων  για Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Υποβλήθηκε από news_admin στις Τρί, 16/02/2021 - 12:30
Είδος άρθρου
Εικόνα

          Με σχετικές αποφάσεις  του Δημάρχου Λαμιέων, μετά από συνεννόη-ση με τους  Προϊσταμένους  της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης Φθιώτιδας, αποφασίστηκε η διακοπή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-σης Φθιώτιδας, που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Λαμιέων, για  τη  Τε-τάρτη  17 Φεβρουαρίου 2021.
           Η  διακοπή της  λειτουργίας των εν λόγω  σχολικών μονάδων  κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω του έντονου ψύχους, των χαμηλών θερμοκρασιών  και του παγετού που επικρατούν στο Δήμο μας, σε συνδυασμό με την  ανάγκη να μην υπάρξουν παρεκκλίσεις στην πιστή τήρηση των μέτρων υγειονομικής προστασίας covid-19.

           Παράλληλα σας ενημερώνουμε, ότι με βάση τις ισχύουσες προβλέψεις για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, το σύνολο των σχολικών μονάδων θα λειτουργήσουν κανονικά από την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 .