Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – οδός Κύπρου»

Υποβλήθηκε από prallis στις Δευ, 09/08/2021 - 09:11
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
32054
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
9ΡΔ7ΩΛΚ-ΘΚΡ
Αριθμός μελέτης
87
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ),

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – οδός Κύπρου»

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή:

Το συνολικό έργο αφορά στη δημιουργία  δίκτυο πεζοδιαδρομών σε τρείς (3) βασικούς οδικούς άξονες του Νοτιοδυτικού τμήματος της πόλης ήτοι την οδό Αθηνών, την οδό Κύπρου και την Λεωφόρο Καλυβίων μήκους περίπου 8,5 km. Το παρόν δημοπρατούμενο «Τμήμα 2» αφορά στην ανακατασκευή και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Κύπρου.

  • Δημοπρατούμενο με την παρούσα

Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – οδός Κύπρου» με δαπάνη εργασιών συνολικά 1.083.508,93€ (συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  α) ΟΔΟΠΟΙΙΑ 361.130,06 €, β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  424.422,11€, γ)  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 260.801,83€, δ) ΠΡΑΣΙΝΟ 35.295,85€, ε) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1.859,09€  και συνολικό προϋπολογισμό 1.366.000,00 € με ΦΠΑ 24% και

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΟΕΡΓOY_1_ΑΔΑΜ_ΑΔΑ.pdf 368.59 KB