ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 10/09/2019 - 08:26
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
33542
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΩΝΗΩΩΛΚ-ΥΛΧ
Αριθμός μελέτης
54/2017
Περιγραφή

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

  1.  Τίτλος:«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»
  2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7
  3. Είδος σύμβασης: Έργο
  4. Σύντομη περιγραφή:Το έργο αφορά την κατασκευή νέου κτιρίου που θα περιλαμβάνει δύο αίθουσες εργαστηρίων συνολικού εμβαδού 132,92μ2 με φέροντα οργανισμό από ωπλισμένο σκυρόδεμα, κατ’ επέκταση του υφιστάμενου σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γοργοποτάμου, επί της οδού Ιωάννη Μεταξά, στην Τ.Κ. Μοσχοχωρίου του Δήμου Λαμιέων.
  5. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 183.870,97 Νόμισμα: ΕΥΡΩ
  6. Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
  7. Τόπος εκτέλεσης:Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα, Τοποθεσία εκτέλεσης: Τ.Κ.Μοσχοχωρίου, Δήμου Λαμιέων
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
1-prokiryxi_diagonismoy-nea.docx 57.11 KB