Προστασία ανάπλαση δημιουργία χώρου αναψυχής στη θέση ΞΩΚΛΗΣΣΙ της ΑΡΣΑΛΗΣ στη Τ.Κ. Αργυροχωρίου Δ.Ε. Υπάτης Δήμου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 22/11/2019 - 09:04
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
47347
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΩΦΟ8ΛΚ-25Θ
Αριθμός μελέτης
35/2019
Περιγραφή

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης Διακήρυξης, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, προυπολογισμου:21.824,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.                              

                                              

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ κλπ), από τα γραφεία της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού στη Λαμία (τηλ. 2231351035 , FAX 22310 22465) κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες, μέχρι και την 13/12/2019, με  την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου (Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού) ποσού δεκαπέντε (15) ευρώ.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
prokiryxi_synoptikoy_diagonismoy_arsali.doc 78.5 KB
35_2019_meleti_arsali.pdf 1.68 MB