ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 07/12/2021 - 14:59
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
50966
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
16
Περιγραφή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
τον με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016
ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ»
Προϋπολογισμού 173.600,00€ με Φ.Π.Α. 24%
ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5070038
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΕΕΤΑΑ & ΑΑΕ)

Σχετικά αρχεία