Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Πέμ, 13/01/2022 - 08:48
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
1158
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:
Α. Ένα (1) καινούργιο όχημα τριαξονικό, με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα μεταφοράς ογκωδών
αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων κλπ μικτού φορτίου 26τν. Ο κινητήρας του τριαξονικού
ανατρεπόμενου φορτηγού θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς
σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, 6/κύλινδρος,
υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας.
Β. Δύο (2) καινούργια χωματουργικά μηχανήματα ελαστικοφόρου Εκσκαφέα - Φορτωτή ισότροχα, τα
οποία θα έχουν μόνιμα τοποθετημένους μηχανισμούς φορτώσεως (φορτωτή) στο εμπρόσθιο μέρος
και μηχανισμό εκσκαφής (εκσκαφέα) στο οπίσθιο μέρος, με κάδο εκσκαφή. Ο κινητήρας του
εκσκαφέα- φορτωτή είναι πετρελαιοκίνητος, με υπερπληρωτή (turbo) τετράχρονος, υδρόψυκτος, νέας
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, φάσης EU STAGE V. Στόχος είναι η ανανέωση του στόλου οχημάτων και
Μηχανημάτων Έργου του Δήμου και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
14.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf 2.35 MB