Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Τετ, 27/03/2024 - 10:19
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
11806
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
21/2023
Περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λαμιέων, της ΔΕΥΑ Λαμίας και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (Α’θμια, Β’θμια) και ειδικότερα η προμήθεια των ειδών των τμημάτων: Α. Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτ, Β. Πετρέλαιο Κίνησης, Γ. Πετρέλαιο Θέρμανσης, Δ. Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) και Ε. Υγραέριο Κίνησης (LPG), όπως αυτά περιγράφονται στην αρ. 21/2023 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
42. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ.pdf 2.37 MB