Προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 09/02/2021 - 14:43
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
5054
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
2
Περιγραφή

Αφορά στην προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη 95 oκτανίων, πετρέλαιο κίνησης, LPG,
πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικών, για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων, μηχανημάτων έργου,
λοιπών μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του, για τα έτη 2021-
2022.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
21. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ-ΕΕΕΣ ΑΔΑΜ_signed.pdf 2.61 MB