Κατασκευή στεγάστρου στην πλατεία Γιαννιτιώτη-Κισσάβου

Υποβλήθηκε από admin στις Πέμ, 28/11/2019 - 13:09
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
49516
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
682ΣΩΛΚ-4ΛΤ
Αριθμός μελέτης
21
Περιγραφή

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης Διακήρυξης, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: Κατασκευή Στεγάστρου στην Πλατεία Γιαννιτσιώτη - Κισσάβου, προϋπολογισμού53.500,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ κλπ), από τα γραφεία της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού στη Λαμία (τηλ. 22313 51035, FAX 22310 22465) κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες, μέχρι και την 06/12/2019, με  την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου (Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού) ποσού δεκαπέντε (15) ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12/12 του 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, οδός Φλέμιγκ& Ερυθρού Σταυρού (2ος όροφος), τηλ. 22313 - 51035, στη Λαμία, με το κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, όπου οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ. 2α του Ν.4412/2016.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
001_prokiryxi_synoptikoy_diagonismoy_stegastro.doc 79.5 KB