ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 06/09/2019 - 15:20
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
35383
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Περιγραφή

«Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη και τριών (3) θέσεων Ειδικών
Συμβούλων με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 163 του Ν.3584/07».

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
9p1oolk-md1.pdf 484.36 KB