ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 26/11/2019 - 13:00
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
48281
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
6ΠΞΘΩΛΚ-7Κ2
Αριθμός μελέτης
71/19
Περιγραφή

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

  1.  Τίτλος: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
  2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 4500000-7                                  
  3. Είδος σύμβασης: Έργα
  4. Σύντομη περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες επισκευής ασφαλτικού – διαγράμμισης, αποστράγγισης κήπου, μόνωσης και περίφραξης στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, επισκευή προαυλίου στο 4ο Λύκειο με κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου και ελαστικού τάπητα και κατασκευή κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στα παράθυρα του 19ου Δημοτικού Σχολείου.
  5. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 199.838,71 Νόμισμα: ΕΥΡΩ
  6. Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
  7. Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Λαμιέων.
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
1.prokhryjh_ada-adam_proayldhm11.docx 59.43 KB