Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες Δημοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Πέμ, 01/12/2022 - 10:03
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
48007
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
42
Περιγραφή

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες Δημοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Αρ. Μελέτης: 42/2022 (Αναμόρφωση)
Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προϋπολογισμός Δαπάνης προ ΦΠΑ 6% & Ειδ. Τέλος ΔΕΤΕ 0,5%: 599.490,90€
Προϋπολογισμός Δαπάνης με ΦΠΑ 6% & Ειδ. Τέλος ΔΕΤΕ 0,5%: 638.457,80€

Προαίρεση 20% προ ΦΠΑ 6% & Ειδ. Τέλος ΔΕΤΕ 0,5%: 119.898,18€
Προαίρεση 20% με ΦΠΑ 6% & Ειδ. Τέλος ΔΕΤΕ 0,5%: 127.691,56€

Ρήτρα αναθεώρησης 25% προ ΦΠΑ 6% & Ειδ. Τέλος ΔΕΤΕ 0,5%: 179.847,27€
Ρήτρα αναθεώρησης 25% με ΦΠΑ 6% & Ειδ. Τέλος ΔΕΤΕ 0,5%: 191.537,35€

Συνολικό ποσό δαπάνης προ ΦΠΑ 6% & Ειδ. Τέλος ΔΕΤΕ 0,5%: 899.236,35€
Συνολικό ποσό δαπάνης προ ΦΠΑ 6% με Ειδ. Τέλος ΔΕΤΕ 0,5%: 903.732,53€

Συνολικό ποσό δαπάνης με ΦΠΑ 6% & με Ειδ. Τέλος ΔΕΤΕ 0,5%: 957.686,71€

 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
11. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡ.ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ.pdf 1.77 MB