Διακήρυξη μειδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Παρ, 28/07/2023 - 09:21
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
29692
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Περιγραφή

Διακήρυξη μειδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 Κοινωνικό Παντοπωλείο και Υποέργου 2 Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Λαμιέων  της Πράξης: Δομές παροχής βασικών αγαθών - Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων με κωδικό MIS5002102 στο Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020