Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μέσω ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμού για την υπηρεσία: «AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2024-2026»

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Τετ, 01/05/2024 - 14:27
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
17332
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
03/2024
Περιγραφή

Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
13. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ_0.pdf 2.31 MB