Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μέσω ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια Ελαστικών»

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Τετ, 16/11/2022 - 14:32
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
45813
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
07/2022
Περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, τοποθέτηση και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Λαμιέων για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης συνολικής δαπάνης 108.290,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ.pdf 1.56 MB