Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια "Λοιπές Παροχές σε Είδος (Προμήθεια Γάλακτος)"

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Παρ, 03/06/2022 - 13:22
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
21039
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
9/2022
Περιγραφή

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια  "Λοιπές Παροχές σε Είδος (Προμήθεια Γάλακτος)"

Προϋπολογισμού 341.899,13 Ευρώ με Φ.Π.Α. 13% και δικαίωμα προαίρεσης 30%

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
17.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf 2.04 MB