Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και της ασφαλέστερης προσπελασιμότητας των πεζοδιαβάσεων στο Δήμο Λαμιέων

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Πέμ, 23/03/2023 - 07:44
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
11574
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
104/2022
Περιγραφή

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και της ασφαλέστερης προσπελασιμότητας των πεζοδιαβάσεων στο Δήμο Λαμιέων

Εκτιμώμενη αξία 2.258.064,52 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
20.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ_0.pdf 1.97 MB