Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Πέμ, 30/06/2022 - 09:30
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
25192
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
4/2022
Περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου
Λαμιέων, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 136.677,56 € με Φ.Π.Α.

Σχετικά αρχεία