Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την υπηρεσία : Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού Δήμου Λαμιέων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Τετ, 01/03/2023 - 11:15
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
7889
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Περιγραφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την υλοποίηση της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ με κωδικό 65
«Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος
στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»

στο πλαίσιο της Πράξης:

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού Δήμου Λαμιέων»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»»

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΟΠΣ 5076411)

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
20.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf 2.93 MB