Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λαμιέων

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Παρ, 02/12/2022 - 08:20
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
48089
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
140
Περιγραφή

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία  Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)  στο Δήμο Λαμιέων

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ : 1 4 0 / 2 0 2 2

Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς : 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
5.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf 1.6 MB