Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στο Δήμο Λαμιέων

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Παρ, 02/12/2022 - 08:30
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
48091
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
141
Περιγραφή

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία

Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στο Δήμο Λαμιέων

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ : 1 4 1 / 2 0 2 2

Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς : 59.520,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf 1.52 MB