ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΜΕΔ

Υποβλήθηκε από admin στις Δευ, 02/09/2019 - 08:32
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
34547
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο :

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ».

 

Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών έργων του Δήμου Λαμιέων , κατ’ εφαρμογή :

            1). Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

            2). Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

            3). Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-

                 2017 τ. Β΄)

 

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης , μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου

Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην

Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr , για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών)

της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.

      Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και

αναπληρωματικών μελών , για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :

            «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» , Προϋπολογισμού  Μελέτης 228.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 

Σχετικά αρχεία