ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Πέμ, 22/09/2022 - 14:17
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
37645
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
6Ι33ΩΛΚ-ΚΜΨ
Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης , σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980) - Πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου

Σχετικά αρχεία