Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Γοργοποτάμου

Υποβλήθηκε από i.dimitropoulos στις Τρί, 18/05/2021 - 13:22
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
19232
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Περιγραφή

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αγροτική Οδοποιία  Δ.Ε. Γοργοποτάμου», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

Σχετικά αρχεία