Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 11 - 20 από 276

Προκήρυξη για σχολικές καθαρίστριες

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Πέμ, 03/08/2023 - 16:13
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ο Δήμος Λαμιέων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα δύο (82) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Λαμιέων.

Διακήρυξη μειδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Παρ, 28/07/2023 - 09:21
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Διακήρυξη μειδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 Κοινωνικό Παντοπωλείο και Υποέργου 2 Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Λαμιέων της Πράξης: Δομές παροχής βασικών αγαθών - Κοινωνικό Παντοπωλείο...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Πέμ, 13/07/2023 - 09:05
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ανακοινώνουμε ότι την 27η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού (2ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Λαμίας εμβαδού 109,41 τ.μ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Δευ, 03/07/2023 - 14:33
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ανακοινώνουμε ότι στις 17 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-αναψυκτηρίου στην πλατεία όπισθεν του Αγ...

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» Προϋπολογισμού 234.905,60€ με Φ.Π.Α. 24%.

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Πέμ, 29/06/2023 - 09:41
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (ΣΚΠ) εντός των ορίων του Δήμου Λαμιέων. Το Σύστημα θα αποτελείται από 16 Ποδήλατα και 2 Σταθμούς διάθεσης ποδηλάτων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν συνολικά τουλάχιστον είκοσι δύο (22) θέσεις κλειδώματος Ποδηλάτων. Η...

Διακήρυξη "Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Λαμιέων"

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Παρ, 05/05/2023 - 14:37
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο.

Αξιοποίηση πρώην κτιρίου ΚΑΠΗ - Δημιουργία social hub

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 03/05/2023 - 08:20
Ημερομηνία προκήρυξης

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1)Τίτλος: “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOCIAL HUB” II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45213150-9 II.3)Είδος σύμβασης: Έργα II.4)Σύντομη περιγραφή: H μελέτη αυτή...

Αναβάθμιση βατότητας τμήματος οδού Λεωνίδου

Υποβλήθηκε από prallis στις Πέμ, 20/04/2023 - 10:42
Ημερομηνία προκήρυξης

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1)Τίτλος:“ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ” II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45233120-6 II.3)Είδος σύμβασης: Έργα II.4)Σύντομη περιγραφή: H μελέτη αυτή αφορά την αναδιαμόρφωση στο μεγαλύτερο τμήμα της οδού Λεωνίδου μήκους περίπου 0,34 km...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υλοποίηση δράσης εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Τρί, 18/04/2023 - 13:23
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ο Δήμαρχος Λαμιέων ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εγκατάσταση δικτύου τριάντα (30) κάδων συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού στην επικράτειά του. Οι θέσεις των κάδων θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ο Δήμος διατηρεί...

Προμήθεια συστημάτων έξυπνης ενημέρωσης, περιήγησης και καταμέτρησης επισκεπτών της περιοχής παρέμβασης

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 07/04/2023 - 13:42
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Προμήθεια ενός έξυπνου συστήματος καταμέτρησης των επισκεπτών που εισέρχονται στο χώρο του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, ενός συστήματος σταθμών πληροφόρησης,καθώς και μιας έξυπνης πλατφόρμας απομακρυσμένης διαχείρισης