Περίληψη της υπ’ αρ. 37914/20-09-2019 ανακοίνωσης για τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

Υποβλήθηκε από admin στις Πέμ, 26/09/2019 - 14:15
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
37934
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Περιγραφή

Ο Δήμος Λαμιέων ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου που εδρεύει στην Λαμία, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο έγγραφο.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
psag3olk-kx1.pdf 490.38 KB