Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για προμήθεια απορριματοφόρων

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Παρ, 04/06/2021 - 14:19
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
22360
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
6/2021
Περιγραφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
τον με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την

«Προμήθεια απορριμματοφόρων»

Προϋπολογισμού 737.800,00€ με Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
22. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ.pdf 3.02 MB